RURAL - C.I.F.C.A. - consiliere, informare, consultanţă, antreprenoriat

Titlul programului:
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 "Investește în oameni!"

Titlul proiectului:
RURAL - C.I.F.C.A. - consiliere, informare, consultanţă, antreprenoriat POSDRU/110/5.2/G/88907

Proiectul contribuie la promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale privind dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.
Prioritatea o reprezinta cresterea sanselor de integrare pe piata muncii a somerilor, persoanelor inactive, persoanelor in cautarea unui loc de munca prin organizarea de programe de formare profesionala specifice mediului rural dar si prin programe de formare a viitorilor intreprinzatori care pot genera dezvoltare locala.

Proiectul prevede de asemenea dezvoltarea competentelor cheie a managerilor si angajatilor din mediul rural in vederea crearii de locuri de munca si crearea de noi oportunitati de angajare.Obiectivul general:
Imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole prin crearea de centre suport cu rol de consiliere, informare, formare, consultanta pentru dezvoltarea si diversificarea afacerilor, antreprenoriat.Obiectivele specifice:

  • Imbunătăţirea calităţii resurselor umane din zonele rurale, prin cursuri de calificare în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole.
  • Cresterea gradului de informare si constientizare a grupului tinta privind posibilitatile de angajare;
  • Furnizare pachete integrate de servicii prin informare, consiliere, formare profesionala, ocupare. Facilitarea accesului a 600 de persoane din grupul tinta la informare si consiliere;
  • Facilitarea accesului la programe de formare profesionala a persoanelor din mediul rural si specializarea grupului tinta in domenii care permit mobilitatea fortei de munca;
  • Oferirea de servicii suport pentru sprijinirea evolutiei profesionale ale persoanelor din grupul tinta;
  • Dobandirea de noi competente a managerilor si angajatilor din mediul rural prin programe de instruire in competente cheie;
  • Cresterea gradului de ocupare a persoanelor din grupul tinta prin initierea de activitati independente (PFA - Persoane fizice autorizate, Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale, Societati comerciale);
  • Promovarea serviciului care sprijina si incurajeaza demararea afacerilor in activitati non-agricole prin deschiderea unui magazin on-line intitulat "www.produserurale.ro", accesibil in fiecare centru.

Valoarea totală a proiectului: 1.836.320 lei

Valoare eligibila a finantarii nerambursabile acordate din FSE: 1.578.133, 41 lei (85,94%)

Contributia beneficiarului: 258.186, 59 lei (14,06%)

 

Perioada de implementare a proiectului:

  • 01.06.2012-01.06.2014

 

Grup ţintă

Valoare

Persoane în căutarea unui loc de muncă

200

Persoane inactive

200

Persoane ocupate în agricultura de subzistenţă

80

Şomeri

60

Manageri din mediul rural

10

Angajati din mediul rural

30

Meşteşugari

20Indicatori [output]

Valoare

Numărul participanţilor din zonele rurale la programe integrate

300

Număr de participanţi la instruire - sustenabilitate zone rurale

150

Număr de presoane care beneficiază de consiliere/orientare - sustenabilitate zone rurale

300

Numărul participanţilor din zonele rurale

300

Numărul participanţilor din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistenţă

27

Numărul participanţilor la campanii de informare şi conştientizare

600

Numărul participanţilor la programe de formare profesională

190

 

 

EGALITATE DE SANSE

Activitatile din proiect vor respecta si promova principiile egalitatii de sanse, nediscriminarii si incluziunii, in conformitate cu legislatiile specifice ale UE si Romaniei

Proiectul contribuie la cresterea ratei de ocupare prin realizarea unui program integrat si personalizat de formare precum si accesul egal la ocupare.
La baza structurii proiectului se afla accesibilitatea neingradita cu evitarea discriminarii de orice tip la serviciile oferite de proiect tuturor persoanelor apartinand grupului tinta.

O contributie importanta la indeplinirea obiectivului general al programului POSDRU o reprezinta crearea oportunitatilor de participare a unui numar semnificativ de femei la serviciile oferite prin proiect.

Materialele elaborate pentru cursurile de formare profesionala si sesiunile de pregatire in domeniul antreprenoriatului vor fi adaptate nivelului de intelegere al grupului tinta, si nu se vor realiza discriminari atunci cand se va face selectarea participantilor la activitatile de instruire.

Certificarea abilitatilor si competentelor dobandite se vor face pe considerente obiective, respectiv performantele inregistrate pe parcursul programelor de formare profesionala si a calificativelor obtinute la examenele de absolvire.